Hrubie.pl - Hrubieszowski Katalog Firm » Urzędy Instytucje Organizacje » Instytucje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

ul. 3-go Maja 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 55 60, 84 697 27 98
e-mail: hrubieszow@ops.pl
http://www.bip.miasto.hrubieszow.pl/bip.php?i=spoleczna&id=2

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:30

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oferta:

1.Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2.Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
3.Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
4.Praca socjalna, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
5.Przyznawanie i wypłacanie świadczeń, o których mowa w :
- ustawie o pomocy społecznej;
- ustawie o świadczeniach rodzinnych;
- ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
- ustawie o dodatkach mieszkaniowych.


FOTO